kitaplar

yazarlar

iletişim

Dokuma Kumaş Analizi

Dokuma Kumaş Örgüleri ve

Desenciliği

Tekstil sektörünün son yıllarda yönünü daha kreatif ve kalite odaklı üretime yönetmesi Türkiye’de sektörel anlamda çıkış arayışlarını arttırmaktadır. Oluşan koşullar bir kez daha göstermiştir ki, çözüm için öngörülebilecek en etkili yol, tekstilde yenileşmeye yönelik tasarım, planlama ve uygulama odaklı teknik insan gücünün geliştirilmesi olacaktır. İstenen özelliklerde teknik insan gücünün yetiştirilmesi ve geliştirilmesi ise öncelikle bilgi kaynaklarının paylaşıma yönelik olarak yaratılması...

Bigisayarda Jakarlı Kumaş

Tasarımı - Nedgraphics

Tabanlı

Günümüz üretim ihtiyaçları tasarıma geçtiğimiz dönemlerden daha fazla önem verilmesine yol açmaktadır. Bununla birlikte tasarım süreçleri giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Karmaşıklaşan her süreç beraberinde bilgisayar kullanımını da zorunluluk haline getirmiştir. Tekstil dokuma kumaş tasırımı da bu kapsamda değerlendirildiğinde tasarım ve üretim süreçleri giderek daha fazla bilgisayar odaklı hale gelmektedir.

TASARIM ANAHTARI’nın ikinci kitabı bu...

Diğer Mesleki Kitaplar

Tekstil Terimleri Sözlüğü

Dokuma Teknolojisi

Örgü Bilgisi

Boya Teknolojisi

Türkçe - Türkçe ve Türkçe - İngilizce içeriği ile hazılanan cep sözlüğü sektörde yaygın olarak kullanılan 4000 terimi okuyucu için anlaşılır ve sade bir şekilde sunuyor.

 

Tekstil sektörünün sahip olduğu kapsayıcılık, alanla ilgili çok sayıda mesleki bilgi ve uygulamanın biriktirilmesine olanak tanımıştır. Ancak sağlanan bu birikimin sektör içinde paylaşım ve yaygınlaştırılmasında önemli güçlükler yaşandığı bir gerçektir