kitaplar

yazarlar

iletişim

  2008, Ezgi Kitapevi, Bursa.

Tekstil Terimleri Sözlüğü

Türkçe - Türkçe ve Türkçe - İngilizce içeriği ile hazılanan cep sözlüğü sektörde yaygın olarak kullanılan 4000 terimi okuyucu için anlaşılır ve sade bir şekilde sunuyor.

 

Tekstil sektörünün sahip olduğu kapsayıcılık, alanla ilgili çok sayıda mesleki bilgi ve uygulamanın biriktirilmesine olanak tanımıştır. Ancak sağlanan bu birikimin sektör içinde paylaşım ve yaygınlaştırılmasında önemli güçlükler yaşandığı bir gerçektir.

 

Bilgi, paylaşılarak çoğalan bir değerdir. Bu paylaşımın sağlanabilmesi ise öncelikle ortaya konulacak bilgi ve uygulamalar konusunda ortak bir dilin oluşturulmasını zorunlu hale getirmektedir. Günümüzde de kendisini hissettiren ortak dilin oluşturulamaması bir başka değişle tekstil teknik terimleri üzerinde yaşanan karmaşa, eğitimden, üretime kadar sektörü ilgilendiren pek çok alanda sıkıntıya neden olmaktadır.

 

Kuşkusuz ki bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, tekstil sektöründe çalışan hemen hemen her düzeyde personelin büyük kıs-mının neredeyse çıraklıktan başlayan bir alaylı eğitimi ile yetiştirilmiş olmasıdır. Bu durum her işletmenin, her sanayi bölgesinin hatta her coğrafi bölgenin kendine has kavramlar, tanımlamalar ve isimlendirmeler geliştirmesini pekiştirmiş ve yıllar içinde bu durum kalıcılaşmaya başlamıştır.

 

Teknoloji yaşayan ve sürekli gelişen bir süreci kapsar. Bu nedenle teknolojinin tanımlanmasını hedefleyen teknik terimler sürekli olarak gelişen, genişleyen bir içeriğe sahiptirler. Elinizde tuttuğunuz bu çalışma yaşayan süreci kapsamaya çalışan bu nedenle de tamamlan-mamış bir çalışmadır.

 

Sektörde çalışanların günlük ihtiyaçlarına karşılık vermeyi hedefleyen ve CEP sözlüğü olarak taşınabilir ve pratik bir şekilde kullanılabilir olmasına dikkat edilen kitapta, yaygın olarak kullanılan 4000 Türkçe teknik terimin açıklaması yapılmıştır. Ayrıca bu terimlerin İngilizce karşılıkları da sunulmaya çalışılmıştır. Türkçe terimlerin tamamının İngilizce karşılığının bulunmayışının en önemli nedeni, ilgili tek-nik terimin yerelleşmiş ve tam olarak İngilizce ifadesinin bulanamamış olmasıdır. Ayrıca sözlüğün İngilizce; Türkçe özelliğe sahip olabilmesi için kitabın sonuna İngilizce terimler indeksi eklenmiştir.

 - 2004, MEB, İstanbul.

Dokuma Teknolojisi Temel Ders Kitabı

Tekstil sektörünün sahip olduğu kapsayıcılık, alanla ilgili çok sayıda mesleki bilgi ve uygulamanın biriktirilmesine olanak tanımıştır. Ancak sağlanan bu birikimin sektör içinde paylaşım ve yaygınlaştırılmasında önemli güçlükler yaşandığı bir gerçektir.

 

Dokuma Teknolojisi kitabı, el dokuma tezgâhlarından makinelerine kadar dokuma işlemini gerçekleştiren araçların özellikleri, kullanım alanları ve çalışma sistemlerinin öğretilmesi ve öğrencilere aktarılması oluşturur.

 

Dokuma Teknolojisi Temel Ders kitabında, kumaş oluşumunun temelini meydana getiren dokuma tekniklerinin tanıtılmasından el dokuma, el örme ve el halı teknikleriyle yüzey oluşturma yöntemlerine kadar temel bilgilere yer verilmiştir. Bunun devamı niteliğindeki düz (mekikli) dokuma, dokuma işleminin mekanik olarak gerçekleştirildiği dokuma makineleri kitabın kapsamı içindedir. Ayrıca, günümüzde yaygın olarak kullanılan dokuma makineleri tanıtılarak işletmelerde karşılaşılacak teknolojilerin açıklanması hedeflenmiştir.

 

Ayrıca sektörde yeni gelişen teknolojilerin tanıtılması ihtiyacı da kitap içinde dikkate alınmış ve ilgili konulara günümüzün son teknolojik ilerlemeleri dâhil edilmiştir.

 - 2003, MEB, İstanbul.

Örgü Bilgisi Temel Ders Kitabı

Dokuma Örgüleri, bir kumaşın dokunmasını sağlayan dokuma örgülerini, özelliklerini, kullanım alanlarını, çizim yöntemlerini, çizimlerini, okuyucuya aktarmayı amaçlar. Çözgü ve atkı sistemlerinin renkli iplik ve çeşitli bağlantı şekilleriyle kullanılması kumaş tasarımının temelini oluşturur. Okuyucuların teknik bilgilerin yanı sıra örgü tasarımı konusunda estetik beceriye sahip olmaları öğretilir.

 

Öğrencilerin kumaş oluşumunun temelini meydana getiren örgüleri tanımaları esastır. Örgü Bilgisi dersine giren öğrenciler temel ve türemiş dokuma örgülerinin na-sıl çizildiğini bilirler. Bunun devamı niteliğini taşıyan konularda ise yollu örgülerin, krep örgülerin, gölgeli örgülerin, kord örgülerin, kuvvetlendirilmiş örgülerin, tek kenar ve çift kenar bağlantılı çift katlı örgülerin çeşitlerini, çizim yöntemlerini, kesit çizimlerini, tahar ve armür plânlarının çizimlerini, kullanım alanlarını öğrenirler. Ders içinde ayrıca çift katlı kumaş örgülerinin, farklı tekniklerle üretilen havlu ve kadife örgülerinin çözgü ve atkı kesitleri, tahar ve armür plânlarının çizim yöntemlerinin öğrencilere ak-tarmayı amaçlanmaktadır. Bunun yanında jakar deseninin hazırlanmasında izlenecek yollar hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

 - 2005, MEB, İstanbul.

Boya Teknolojisi Temel Ders Kitabı

Boya Teknolojisi kitabı, boya eğitimi alan ve tekstil boyama sektöründe çalışanların ihtiyaç duyacakları temel bilgileri içerecek şekilde yazılmıştır. Boyarmadde ve renk, boyama işlemi girişinden sonra hammaddelerine göre tekstil ürünlerinin boyanması, uygulanan reçeteler öğrenciye ve okuyucuya aktarılmaya çalışılmıştır.